Κρατήστε με ενήμερο για τα Marketing Achievement Awards 2025

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1: Best Marketing Achievement Strategy [Platinum]

Θα βραβευτεί η συνολική στρατηγική Marketing μιας εταιρείας, στις παρακάτω κατηγορίες. Εδώ μπορούν να διεκδικήσουν τη διάκριση είτε τα brands απευθείας, είτε τα agencies υποβάλλοντας υποψηφιότητες που αφορούν σε πελάτες τους.

1.1 Best Marketing Strategy for Brand Building
1.2 Best Marketing Strategy for Brand Collaboration / Partnership
1.3 Best Marketing Strategy for Lead Generation
1.4 Best Marketing Strategy for Customer Experience
1.5 Best Marketing Strategy for Distribution
1.6 Best Marketing Strategy for Sales
1.7 Best Marketing Strategy for eCommerce
1.8 Best Marketing Strategy for Customer Loyalty
1.9 Best Marketing Strategy for Brand Advocacy
1.10 Best Marketing Strategy for New Product / Service Launch
1.11 Best Marketing Strategy for Product / Service Extension
1.12 Best Marketing Strategy for International Expansion
1.13 Best Marketing Strategy for a Sustainable Future
1.14 Best Marketing Strategy for Winning a Specific Audience (π.χ. Gen Z)
1.15 Best Marketing Strategy for Internal Communication
1.16 Best Marketing Strategy for Employer Branding
1.17 Best Marketing Strategy for a Limited Budget (έως 100.000€ ετησίως)
1.18 Best Marketing Strategy for a Medium Budget (100.000-250.000€ ετησίως)
1.19 Best Marketing Strategy for a Large Budget (πάνω από 250.000€ ετησίως)

Ενότητα 2: Best Marketing Achievement | Campaigns [Platinum]

Θα βραβευτούν οι πιο αποτελεσματικές και καινοτόμες δράσεις στις παρακάτω κατηγορίες. Εδώ μπορούν να διεκδικήσουν τη διάκριση είτε τα brands απευθείας, είτε τα agencies υποβάλλοντας υποψηφιότητες που αφορούν σε πελάτες τους.

2.1 Best Use of Branded Content
2.2 Best Use of Cause-Related Marketing
2.3 Best Use of Consumer Data, Analytics & Insights
2.4 Best Use of Content Creators
2.5 Best Use of Email Marketing
2.6 Best Use of Event / Experiential Marketing
2.7 Best Use of New Technologies (π.χ. AI)
2.8 Best Use of Occasion-Based Marketing (π.χ. Χριστούγεννα, Black Friday)
2.9 Best Use of Performance Marketing
2.10 Best Use of Personalization
2.11 Best Use of Real-Time Marketing
2.12 Best Use of Sales Promotion
2.13 Best Use of Social Media Marketing
2.14 Best Use of Sponsorship Activation

Ενότητα 3: Best Marketing Achievement | Branding [Platinum]

Πώς διαφοροποιείται ένα brand από τον ανταγωνισμό; Πόσο ξεχωριστά είναι τα branding elements που έχει επιλέξει; Πώς κερδίζει την προτίμηση των καταναλωτών; Εδώ μπορούν να διεκδικήσουν τη διάκριση είτε τα brands απευθείας, είτε τα agencies υποβάλλοντας υποψηφιότητες που αφορούν σε πελάτες τους.

3.1 Most Unique Brand Positioning
3.2 Most Unique Brand Promise
3.3 Most Unique Brand Identity (π.χ. logo, name, typography, slogan, κλπ)
3.4 Most Unique Brand Voice
3.5 Most Unique Brand Equity
3.6 Most Unique Brand Packaging

Ενότητα 4: Best Marketing Achievement per Industry [Platinum]

Θα βραβευτεί η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση του Marketing από εταιρεία, ανά επιχειρηματικό κλάδο. Εδώ μπορούν να διεκδικήσουν τη διάκριση είτε τα brands απευθείας, είτε τα agencies υποβάλλοντας υποψηφιότητες που αφορούν σε πελάτες τους.

4.1 Best Marketing Achievement in B2B
4.2 Best Marketing Achievement in Beauty, Health & Pharma
4.3 Best Marketing Achievement in Consumer Durables
4.4 Best Marketing Achievement in Energy
4.5 Best Marketing Achievement in Fashion & Luxury
4.6 Best Marketing Achievement in Finance & Insurance
4.7 Best Marketing Achievement in Food & Beverage
4.8 Best Marketing Achievement in Gaming
4.9 Best Marketing Achievement in Home, Furniture & DIY
4.10 Best Marketing Achievement in Retail
4.11 Best Marketing Achievement in Sports & Fitness
4.12 Best Marketing Achievement in Telcos & Technology
4.13 Best Marketing Achievement in Travel & Tourism
4.14 Best Marketing Achievement by/for a Start-Up (επιχείρηση με παρουσία μικρότερη των 3 ετών)
4.15 Best Marketing Achievement by/for an NGO / Charity
4.16 Best Marketing Achievement in Other Industries

Βραβεία

Marketing Achievement Brand of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στο brand, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, σε όλες τις ενότητες. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο θα λάβει τους εξής πόντους: το Platinum βραβείο 10 πόντους, το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Marketing Achievement Agency of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στο agency, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει για λογαριασμό των πελατών του, σε όλες τις ενότητες. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο θα λάβει τους εξής πόντους: το Platinum βραβείο 10 πόντους, το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

The Platinum Awards
Η ύψιστη διάκριση για κάθε ενότητα. Απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των νικητών στην εκάστοτε ενότητα.